Vi är Hygien Bygg Telge AB

Vi är sex delägare som år 2006 startade Hygien Bygg Telge AB då vår tidigare arbetsgivare AstraZeneca AB valde att omorganisera sin supportverksamhet i vilken merparten av oss ingick i. Vi insåg att vår erfarenhet och kompetens att utföra byggnads- och servicearbeten i känsliga miljöer är värdefull.
Kontakta oss

KUNDRELATIONER

Vi arbetar i nära relation med våra kunder och det är en självklarhet för oss att ha en rak och öppen dialog med både kunder och samarbetspartners.

HÖGA KRAV PÅ KOMPETENS

Vi tror på långsiktiga samarbeten där det inte råder någon tvekan om vikten av att upprätthålla god kvalitet.

IDAG ERBJUDER VI VÅRA KUNDER

Totalentreprenad Generalentreprenad Projektledning Byggservice
0

Serviceprojekt/år

0

Entreprenader/år

0

Personer Anställda

0

EST

Byggvarubedömingen
Sundahus

Miljöansvar

Vi på Hygien Bygg Telge AB använder i första hand miljöanpassade produkter och är öppna för nya metoder och produkter som kan reducera miljöbelastningen. Vi samordnar transporter för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen. Restprodukter, förpackningsmaterial och byggavfall inlämnas på lokala miljöstationer. Vi engagerar våra kunder och entreprenörer i vårt miljöarbete.