Entreprenad

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi våra kunder en helhetslösning inom utförande och totalentreprenader.

Projektledning

Vi erbjuder våra kunder projektledning inom alla typer av byggprojekt.

Byggservice

Vi erbjuder våra kunder byggservice och ombyggnationer
i form av underhåll, lokalanpassningar, renoveringar, om- och tillbyggnader med mera.
Kunderna finns inom kommuner, landsting och det privata näringslivet.

Skyddsrum

Vi erbjuder våra kunder besiktningsåtgärder i skyddsrum,
Vi har Skyddsrumssakkunnig inom företaget

Certifierade

BKMA är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet och miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Vi har utformat vårt system enligt BKMA-systemets krav så det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, Miljöbalken och Arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Tjänster med höga krav på kompetens

Vår affärsidé är att utföra byggnadsentreprenader och servicearbeten med hög kvalitet i bl.a. känsliga miljöer där det ställs höga krav på att beställaren och slutkundens verksamhet påverkas så lite som möjligt och att kundens bestämmelser och rutiner efterföljs.

För att kunna leverera hög kvalitet ställer vi samma höga krav på våra underleverantörer som på oss själva. Vi tror på långsiktiga samarbeten där det inte råder någon tvekan om vikten av att upprätthålla god kvalitet. Vi är övertygade om att ju bättre vi känner våra kunder, och tvärtom, desto bättre blir slutresultatet.