BKMA 2
0

Serviceprojekt/år

0

Entreprenader/år

0

Personer anställda

0

EST

SPECIALISTER INOM VÅRT OMRÅDE

Tjänster med höga krav på kompetens

Vår affärsidé är att utföra byggnadsentreprenader och servicearbeten med hög kvalitet i bl.a. känsliga miljöer där det ställs höga krav på att beställaren och slutkundens verksamhet påverkas så lite som möjligt och att kundens bestämmelser och rutiner efterföljs.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi utför byggnadsentreprenader och servicearbeten med hög kvalitet i bl.a. känsliga miljöer där det ställs höga krav på att slutkundens verksamhet påverkas så lite som möjligt.

Vårt miljöarbete

Vi på Hygien Bygg Telge AB använder i första hand miljöanpassade produkter och är öppna för nya metoder och produkter som kan reducera miljöbelastningen.

Kontakta oss

Hygien Bygg Telge AB
Lännockvägen 31
152 42 Södertälje
Tel: 08 550 177 00

Letar du efter kunniga hantverkare?

Vår affärsidé

Inom vårt affärsområde ska vi tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda kunden en helhetslösning och som stöd för det har vi ett certifierat ledningssystem för att säkerställa att kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljö efterlevs/uppfylls.
Vi ska vara ett självklart val hos beställare inom Hygien Bygg’s affärsområde som är byggnadsarbeten i känsliga miljöer.

Vår verksamhetspolicy

Kvalitet är för oss nöjda kunder och intressenter. Detta uppnås genom att leverera våra uppdrag i rätt tid och med hög kvalitet. Vi har en god förståelse för arbete i känsliga miljöer med de utförandespecifika kraven.
Kunderna ska uppfatta oss som kompetenta, ansvarstagande och flexibla.

Vi tar ansvar för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom våra uppdrag. Vårt miljöansvar inkluderar även inköp av tjänster från olika leverantörer. Transporter, logistik och hantering av avfall är effektiva och miljöanpassade. Vi strävar alltid efter att använda miljövänliga produkter, material och utrustning. Vi arbetar förebyggande för att i möjligaste mån förhindra skada på miljön med särskild tonvikt på utsläpp och föroreningar.

Vår arbetsmiljö präglas av en god psykisk och fysisk hälsa. Vi har stort fokus på att förhindra olyckor och tillbud. För oss är det viktigt med allas engagemang och att vi alla behandlar varandra med respekt.

Förebyggande arbete och riskbedömningar under planering och utförande kännetecknar vårt arbetssätt. Vi har stort fokus på att göra rätt från början. Regelbunden information och utbildningar inom nödvändiga områden hjälper oss i detta arbete. Ständiga förbättringar driver oss framåt och vi förbättrar kontinuerligt våra system, processer och uppdrag.

Vi följer de krav som ställs av lagstiftning och vår omgivning.